Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην παροχή πιστοποιημένων οικονομικών, λογιστικών, φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας, με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης και με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Παρέχουμε επαγγελματικές λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες που απευθύνονται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, νέες επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες.

Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τους πελάτες μας, παρέχοντάς τους τις απαραίτητες λογιστικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για να επιβιώσουν στην ανταγωνιστική αγορά του σήμερα.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανταγωνιστικό κόστος χαμηλότερο του μέσου όρου που επικρατεί στην αγορά, λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη οικονομική συγκυρία σε συνδυασμό με τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις που προκύπτουν από τα νέα δεδομένα.

 

Η εταιρεία μας αναπτύσσει τη διεθνή πρακτική υποστήριξης επιχειρήσεων με τη μέθοδο του outsourcing.

Είναι η μέθοδος της ανάθεσης λειτουργιών της επιχείρησης σε εξωτερικούς συνεργάτες που εξασφαλίζουν σύγχρονη, εξειδικευμένη τεχνογνωσία, μειώνοντας το λειτουργικό τους κόστος.

Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε στο σύνολο των οικονομικών σας αναγκών όχι απλά ως σύμβουλος αλλά εντάσσοντας στο δυναμικό σας εξειδικευμένα στελέχη μας, που συνεργάζονται μαζί σας σαν δικοί σας άνθρωποι.

Οι άνθρωποι μας  διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και όλοι είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, ενώ άνω του 50% είναι κάτοχοι ή υποψήφιοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Πέραν από τον πυρήνα του ανθρώπινου δυναμικού μας, έχουμε αναπτύξει  ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργατών.

Οι  συνεργάτες μας είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες στον τομέα της εξειδίκευσης τους (ορκωτοί λογιστές, νομικοί σύμβουλοι, συμβολαιογράφοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων) και συνδράμουν καταλυτικά στην πελατοκεντρική φιλοσοφία της εταιρείας μας.

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη απο το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Όλα τα στελέχη μας κατέχουν άδεια λογιστή-φοροτεχνικού.

Προκειμένου να διασφαλίσουμε τις υψηλές παρεχόμενες υπηρεσίες μας, κατέχουμε πιστοποίηση χρυσού μέλους-συνεργάτη του δικτύου  της Epsilonnet.

Επίσης, είμαστε επίσημος συνεργάτης του παγκοσμίου δικτύου επαγγελματιών διαμεσολαβητών της Focus Business Services.

Μέσω της άριστης τεχνογνωσίας των στελεχών μας & της τελευταίας γενιάς πληροφοριακών συστημάτων που διαθέτουμε,  μπορούμε να υποστηρίξουμε όλων των μορφών & μεγεθών επιχειρήσεις. Ενδεικτικά, ήδη υποστηρίζουμε απο μικρές επιχειρήσεις (πχ. περίπερο) έως και μεγάλες επιχειρήσεις (πχ. γαλακτοβιομηχανία). Eξασφαλίζουμε στην επιχείρησή σας, παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, ποικιλία γνώσεων και εμπειριών, χαμηλό κόστος και διαρκή επαφή με τα κέντρα των εξελίξεων και των αποφάσεων σε κάθε επιχειρηματικό τομέα.

 

Big thanks to our partners

 

 

 

Οι γνώσεις που διαθέτουν τα στελέχη μας και η πλούσια εμπειρία που έχουμε αποκομίσει ως στελέχη μεγάλων οργανισμών, δημιουργούν την σιγουριά ότι η MANXPER είναι σε θέση να προσφέρει αξιόπιστες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες της. Αποστολή μας είναι ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας, με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης.

Όλες οι διατειθέμενες υπηρεσίες μας, υποστηρίζονται μηχανογραφικά με τα τελευταίας γενιάς πληροφοριακά συστήματα της Epsilon Net SA, κατέχοντας και την ιδιότητα του Gold Business Partner.

Μπορείτε να αξιοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, είτε συνολικά είτε μεμονωμένα καλύπτοντας καίριους τομείς της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρηση σας. 

                                          Financial Services

Οικονομικές & Διοικητικές αναφορές (Financial Reporting)

Διεύθυνση & Οργάνωση λογιστηρίου (CFO)

Οικονομικός συντονισμός όλων των λειτουργιών

Σύνταξη και παρακολούθηση ετήσιου πλάνου ανάπτυξης

Προγραμματισμός των επενδύσεων

Έλεγχος της χρηματοοικονομικής πορείας της εταιρείας (έσοδα - έξοδα, ρευστότητα, σχέσεις με τράπεζες)

Πλήρης υποστήριξη και συμμετοχή στην εξυπηρέτηση εταιρικών θεμάτων όπως συστάσεις άλλων εταιρειών, μετατροπές, εξαγορές και συγχωνεύσεις, εκκαθαρίσεις, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου

                                     Accounting Services

Ενημέρωση Λογιστικών Βιβλίων, μέσω  σύγχρονων λογισμικών προγραμμάτων στην εταιρεία μας (Απλογραφικό & Διπλογραφικό)

Ενημέρωση   Γενικής    Λογιστικής / Παγίων / Εμπορικής   Διαχείρισης / Βιβλίου   Αποθήκης / Βιβλίου Kοστολογίου με ταυτόγχρονο έλεγχο συμφωνίας μεταξύ των υποσυστημάτων,

Τακτικοί  έλεγχοι  σε  δαπάνες  και  την  φορολογική  τους στήριξη (Φ.Ε. , ΚΦΑΣ, ΦΠΑ κ.α.) και διακίνησης  &  τιμολόγησης  εμπορευμάτων.

Οργάνωση του λογιστηρίου, τον προσανατολισμό και την εποπτεία της λειτουργίας του

Σχεδιασμός και  σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και αναφορών (reports).

                                                   Tax Services

Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία.

Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον κλάδο και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση.

Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων & διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων.

Σύσταση & υποστήριξη  ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών.

Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις εταιρειών.

Σύνταξη και αποστολή  των απαραίτητων  φορολογικών ή άλλων δηλώσεων  &  εργασίες  τέλους   χρήσεως (απογραφές,  σύνταξη  οικονομικών   καταστάσεων, πρακτικά & λοιπά απαραίτητα σε Νομαρχίες, ΓΕΜΗ, ΦΕΚ κτλ).

 

                                        Human Resources

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας,  εισφορές ασφαλιστικών φορέων (ΙΚΑ & λοιπών ταμείων), ενημερώσεις   επί    εργατικών   θεμάτων, Οικοδομοτεχνικά έργα, αποστολή ΑΠΔ.

Στελέχωση προσωπικού επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται από αυτές.

Οργάνωση σεμιναρίων επί λογιστικών – εργατικών – φορολογικών θεμάτων καθώς και ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού στελέχωσης του λογιστηρίου  των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών μέσω επιδοτούμενων (ΛΑΕΚ) εκπαιδευτικών προγραμμάτων

 

                                      Individuals Services

Εφαρμογή Διαδικτυακών Υπηρεσιών | Online Services.

Ηλεκτρονική Υποβολή πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων & υποχρεώσεων Φυσικών Προσώπων

Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.

Υπολογισμός  φόρου  και  έλεγχος  αυτού πριν την υποβολή.

Υπηρεσίες κτηματολογίου.

Εκπρόσωπηση στις Δ.Ο.Υ.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες λογιστικών & φορολογικών θεμάτων

 

                                         Specialty Services

Σύσταση & υποστήριξη αλλοδαπών εταιρειών (κυρίως στην Κύπρο).

Εξειδικευμένες υπηρεσίες για όλες τις Ξενοδοχειακές, Επισιτιστικές & Τουριστικές Επιχειρήσεις!

Οργάνωση & παραμετροποίηση πληροφοριακών συστημάτων.

Συμβουλευτική υποστήριξη (Business Consulting) για την εγκατάσταση των κατάλληλων συστημάτων Epsilonnet.

Ολοκληρωμένη υποστήριξη λογιστηρίων με οικονομικές  αναφορές και πληροφόρηση προς τη Διοίκηση

 

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανταγωνιστικό κόστος χαμηλότερο του μέσου όρου που επικρατεί στην αγορά, λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη οικονομική συγκυρία σε συνδυασμό με τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις που προκύπτουν από τα νέα δεδομένα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες προσφορές μας, που αποτελούν τις ολοκληρωμένες εταιρικές μας λύσεις για όλα τα είδη επιχειρήσεων βάση του ΚΦΑΣ, με ή χωρίς προσωπικό.

Επωφεληθείτε από τις προνομιακές εταιρικές μας προσφορές & μειώστε έως και 50% το κόστος της λογιστικής σας διαχείρισης.

Για να μάθετε περισσότερα για τις εταιρικές μας λύσεις & προσφορές, επικοινωνήστε μαζί μας στο 211 850 60 60 ή μέσω email στο info@manxper.com.

 

 

 

 

* Ολοκληρωμένες Λύσεις με ή χωρίς Προσωπικό

 Αφορά μόνο Επιχειρήσεις με Απλογραφικό Σύστημα      πρώην Β' κατηγορίας.

** Ολοκληρωμένες Λύσεις με ή χωρίς Προσωπικό

Αφορά μόνο Επιχειρήσεις με Διπλογραφικό Σύστημα    πρώην Γ' κατηγορίας

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?